onsdag 6. oktober 2010

Demokratiets saler

Jeg blir høytidsstemt når jeg går inn i kommunestyresaler. De er demokratiet i materialisert form. I disse salene blir beslutninger om utviklingen i kommunen vi bor i tatt.

Demokrati er ingen selvfølge. Alle land har ikke det. Vårt eget folkestyre er snart 200 år. Ikke veldig lenge i et historisk perspektiv. Stemmerett for alle voksne ble først vedtatt for knapt 100 år siden. Og ikke noe av dette kom rekende på fjøler. Noen kjempet fram rettighetene for oss. Under valgene til kommunnestyrer og Storting blir deltakelsen stadig lavere. Og jo flere som velger å avstå fra å bruke stemmeretten, jo skjørere blir demokratiet vårt.

Det er jo ikke valg denne høsten, så dette innlegget er ikke særlig betimelig.
Likevel lå det meg på hjertet å ytre denne lille forsvarstalen for demokratiet nettopp nå, fordi jeg har vært på besøk i landets vakreste rådhus (kåret!): Haugesund. Bygget i 1931 og står gudskjelov på vernelisten hos Riksantikvaren.

Her finnes en animert fasadevideo av rådhuset , samt Dagsrevyens innslag om kåringen.